Materiaalipankki


Tietokoneen perusteet


Tietokoneen perusteet -sivulla kerrotaan mitä osia ja ohjelmia tietokone tarvitsee toimiakseen. Saat lisätietoa myös internetin rakenteesta.


Sähköpostin perusteet


Sähköpostilla voit viestiä nopeasti ja tehokkaasti muun muassa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opit käyttämään sähköpostiasi tehokkaammin.

Mobiililaitteet tutuksi


Mobiililaitteilla tarkoitetaan laitteita, joilla pääsee tietoverkkoon ajasta ja paikasta riippumatta. Valikoima on laaja: älypuhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet sekä laitteet, joiden ominaisuudet osittain hävittävät rajat laitteiden väliltä. 

Sähköiset asiointipalvelut


Monia palveluja hoidetaan tänä päivänä sähköisesti: KELA, Verohallinto, vakuutusyhtiöt, kuntien/kaupunkien tukipalvelut jne. Näihin palveluihin tunnistaudutaan turvallisesti omilla pankkitunnuksilla.  

Sähköiset hyvinvointipalvelut


Sähköisillä hyvinvointipalvelujen avulla on mahdollista parantaa suomalaisten hyvinvointia ja kohdistaa terveydenhuollon palveluja nykyistä paremmin.

Työnhakutaidot


Millainen on hyvä työhakemus? Miten voin valmistautua työhaastatteluun? Onko CV:ni ja työhakemukseni ajantasalla? Nämä taidot ovat tarpeelliset, jos mietit tulevaisuuttasi.

 Opiskelumahdollisuudet

Koulutetuilla on aina paremmat mahdollisuudet päästä töihin. Opiskelu kannattaa myös siksi, että sen avulla voit työskennellä juuri sinulle mieluisassa työtehtävässä. Saatat huomata, että tarjolla on enemmän vaihtoehtoja kuin osasit kuvitella. 

Tutustu koulutusmahdollisuuksiin ja ammatteihin, joihin koulutukset johtavat.  

Office 365

Microsoft Office 365 -sovellukset ovat olennaiset työkalut viranomaispalveluissa ja monissa työpaikoissa. Perus toimistotyökalujen, kuten Wordin, Excelin ja PowerPointin, lisäksi Office 365 -ohjelmistoihin kuuluu monia tärkeitä viestintävälineitä. Esimerkiksi Teamsilla hoidat videopuhelut asiakkaiden kanssa ja Outlookilla lähetät sähköpostit.

Lomake- ja kyselytyökalut


Erilaiset sähköiset kyselyt ovat olleet osa tiedonkeruuta jo pitkän aikaa.  Kyselytyökalun valinnassa kannattaa ensisijaisesti kiinnittää huomiota muun muassa raportointiin, vastaajan vastauskokemukseen sekä kysymystyyppeihin. Kyselytyökaluja pystyy hyödyntämään monipuolisesti erilaisissa kyselyissä, palautteissa, tutkimuksissa, ilmoittautumisissa ja myös lomakkeissa.

Videoneuvottelualustat


Videoneuvottelut ovat yhä yleisempi tapa järjestää kokouksia yrityksissä, viranomaispalveluissa ja muuallakin. Erilaisia videoneuvottelualustoja voi käyttää myös tuttavien ja sukulaisten kanssa yhteydenpitoon. Videoneuvottelu tarkoittaa kahden tai useamman paikan välistä reaaliaikaista kaksisuuntaista audiovisuaalista viestintää. 

Sosiaalinen media


Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto. Sosiaalisen median tunnuspiirteitä ovat helppokäyttöisyys ja nopea omaksuttavuus, maksuttomuus ja mahdollisuus kollektiiviseen tuotantoon. 

Tietoturvan perusteet


Tietotekniikan käyttäjänä vastuullasi on huolehtia muun muassa siitä, etteivät sinulle tärkeät tiedot pääse tuhoutumaan. Koska tietoturvaa uhkaavat monet eri tekijät, uhkatekijöiden tunnistaminen auttaa niiden torjumisessa. Tutustu tarkemmin Tietoturvan perusteet -sivulla.


Koronainfo (COVID-19)

Kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta myös koronaepidemian aikana. Erityisen tärkeää on tukea haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvointia ja vastata heidän avuntarpeeseensa. Samalla täytyy huolehtia siitä, että virukselta suojaudutaan ja estetään sen leviämistä. 

© Rajeeka Ponrasa