DIGIVERTY -digiosallisuutta Vaalassa! -hankkeesta

DIGIVERTY-hankkeen avulla autetaan Vaalan kunnan työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia asiakkaita hankkimaan digitaidot ja kehitetään medialukutaidot. Medialukutaitoon kuuluu käyttötaidot, tiedonhakutaidot ja tiedon kriittisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä osallisuuteen että elämänhallintaan liittyvät taidot.

Hankkeella vahvistetaan asiakkaiden työllisyyttä ja edistetään työnsaantia. Digiosaamista tarvitaan somemaailmassa sekä arkielämässä, että työelämässä, kuten pankkiasioinnit, terveydenhoito-, ajanvaraus-, kirjasto-, KELA-, TE-, Poliisi-, Maistraatti- ja Veronhallintopalvelut. 

Valtiovarainministeriö: Digitaidot uusia kansalaistaitoja


Mikä on digiosaaminen?

Digitaidot ovat uusia kansalaistaitoja


Hankkeen kohderyhmä


  • Vaalan kunnan kaikki työttömät (erityisesti nuoret alle 29-vuotiaat sekä yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät
  • Asiakkaiden perhe ja läheiset
  • Työelämän ulkopuolella olevat
  • Asiakkaiden kanssa yhteistyötä tekevä henkilökunta

               o Hyvinvointi-osasto

               o Hallinto-osasto

               o Sivistys-osasto

               o Tekninen osasto


Rahoitus

DIGIVERTY-hanke on rahoitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta osittain Euroopan sosiaalirahaston tuella. Hankkeen rahoitukseen on osallistunut myös Vaalan kunta. Hanke kuuluu TE-toimiston työllistymistä edistävien palveluiden hankejoukkoon. 

© Rajeeka Ponrasa